Studieordninger

Studieordningen er et fags grundlov. Det er her, studienævnet har fastlagt reglerne for uddannelsen. Her finder man for eksempel oplysninger om, hvor stort et pensum der kræves, og hvilken eksamensform et givet kursus har. Reglerne er absolutte, så hvis en eksamen er angivet til at vare fire timer, kan en lærer ikke bare lave om på det.
Læs mere om hvad en studieordning er.

  • Master i dansk som andetsprog, 2010. Se studieordningen her i afsnittet Åbent universitet
  • Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge (DAV), 2008. Se studieordningen her i afsnittet Åbent universitet
  • Underviser i Dansk som Andetsprog for voksne og unge (DAV), 2001 (med administrative ændringer 2007). Se studieordningen her i afsnittet Åbent universitet

Som studerende har man pligt til selv at holde sig orienteret om reglerne. Man følger den ordning, der er gældende på det tidspunkt, man bliver immatrikuleret, og da studieordninger jævnligt ændres, skal man sikre sig, at det er den rigtige, man konsulterer. Er man i tvivl, bør man spørge Studievejledningen INSS.