Underviserrepræsentanter

Suppleanter: Anne Mette Hansen (1. suppleant for Dansk inkl. Kønsstudier), Torben Jelsbak (2. suppleant for Dansk inkl. Kønsstudier), Gitte Gravengaard (3. suppleant for Dansk inkl. Kønsstudier), Costanza Navarretta (Lingvistik, Indoeuropæisk, Finsk og It and Cognition), Carsten Elbro (Audiologopædi og Sprogpsykologi)

Studenterrepræsentanter

Emilia Kjærulff (Dansk inkl. Kønsstudier)
Iben Goddard Witte (Dansk inkl. Kønsstudier)
Mette Nygaard Thomsen (Dansk inkl. Kønsstudier), næstformand 
Olivar Wilbur Simonsen (Lingvistik og It and Cognition)
Hjørdis Huginsdóttir Eide (Audiologopædi og Sprogpsykologi)

Suppleanter: Maria Graversgaard Jørgensen (Dansk inkl. Kønsstudier), Mikael Bøgel Fabrin (Lingvistik og It and Cognition, 1. suppleant), Nathalie Carmen Hau Sørensen (Lingvistik og It and Cognition, 2. suppleant), Martha Birgitte Møller Larsen (Audiologopædi og Sprogpsykologi).

Studienævnets sekretær

Anne Hastrup

Kommissorium

Studienævnet har ansvaret for kvalitetssikringen og udviklingen af uddannelser og undervisning ved NorS, herunder udarbejdelse af forslag til studieordninger og studieordningsrettelser samt sikring af dialog med aftagere via Aftagerpanelet.

Nævnet forelægges studieleders plan for undervisning og eksamen og står for at iværksætte og følge op på evalueringen af undervisningen. Studienævnet behandler ansøgninger om merit, dispensation og forhåndsgodkendelser fra studerende. Studienævnet har endvidere kompetence til at dispensere fra visse dele af studieordningens bestemmelser.

Information om ansøgninger til Studienævnet finder du på KUnet under Planlæg dit studie > Regler og dispensationer > Dispensation fra regler.

Relation til studievejledning og studieleder

Mens Studienævnet varetager lovgivning om og kvalitetssikring af uddannelser, er det studielederens opgave at udfylde disse rammer. Studielederen varetager i denne sammenhæng ledelsens perspektiv på uddannelserne. Studielederen tilrettelægger undervisning, rekvirerer underviserkræfter hos institutleder, planlægger eksamen, har ansvaret for akkrediteringen af uddannelserne, godkender kandidatspecialeplaner, undersøger plagiatsager og følger op på eksamensklager.

Hverken Studienævnet eller studielederen tager sig af studievejledningsspørgsmål, men henviser til Studievejledningen ved NorS.