Om Dansk som andet- og fremmedsprog

Dansk som andet- og fremmedsprog er studiet af hvordan dansk bruges sammen med andre sprog, og hvordan dansk varierer når det bliver brugt med andre sprog.

Masteruddannelserne i Dansk som andet- og fremmedsprog hører under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskabs studienævn, som fastsætter regler for uddannelserne og planlægger undervisningsudbud.